Стъклопластови тръби и фитинги

Стъклопластовите GRP тръби и фитинги се използват за много приложения. Могат да бъдат използвани в преносните системи за питейна вода, при пожарогасителни системи, за морски приложения и при обезсоляване на водите, в електроцентрали, за химически и промишлени отпадъци, както и в канализационни и напоителни системи. Тръбните системи могат да бъдат използвани за почти всички приложения без ограничения.


Можете да намерите изделията в дюкерите или в морските водооточни системи, в системите за отводняване на мостове, в колектори за дъждовни води, като защита при изграждане на кабелни трасета и възстановяване / слиплайнинг.

Ако имате предвид някое интересно приложение, моля не се колебайте да ни се обадите.

 

Производство на стъклопластови фитинги в Русе

„Инфрабулимпекс“ ЕООД е единствената фирма в България разполагаща с технология за производство на стъклопластови фитинги за напорни и безнапорни тръбопроводи и шахти. С времето фирмата се е наложила като водещ производител със своята конкурентна цена. Краткото време за производство позволява при трудни трасета фитингите да се произвеждат по време на полагането на тръбопровода.

Ремонт на стъклопластови тръбопроводи

Инфрабулимпекс ЕООД разполага с мобилна група и технология за извършване на ремонт на всички видове стъклопластови напорни и безнапорни тръбопроводи, фитинги и резервоари.