Стъклопластови фитинги

Фитинги за напорни тръбопроводи

Фасонните части от  GRP се навиват или  монолитно от чиста ламинатна смес (без пълнеж от от кварцов пясък), или се сглобяват от GRP- тръбни сегменти и челните фуги се ламинират. Ламинатите са статически измерени, така че монолитните фасонни части и сегментните фасонни части  могат да се използват за стандартните класове на налягане. При сегментната конструкция успоредно със стандартните фасонни части (Т-образни, R-образни, Q-образни и т.н. детайли) за отделен обект могат да се изработят по чертеж специални фасонни части като готов възел (Spools).По такъв начин се избягват свързаните с по-големи разходи комбинации от стандартни фасонни части. Всички краища на фасонните части могат да се изработват като край на тръба или (фланцов край) фланец. Тръби с един фланец (F- образни детайли) и фланцови тръби (FF-образни детайли)PN6/10/16 F –детайлите са калибрирани тръбни наставки (гърловини) със слепващи бордове и свободни фланци. Те се доставят в произволни монтажни дължини според необходимостта при даден обект. Освен това се доставят и FF –детайли в пасовъчни дължини, които от своя страна могат да притежават други фланцови наставки, например за хидранти или шибъри за свързване на жилища.

Колена 15º/30º/45º/90º

PN6 /10/ 16

Mонолитно навитите колена се произвеждат само на стандартните ъгли и радиуси на кривината, както и с постоянни монтажни дължини. Сегментните колена, напротив, могат да бъдат изработени с произволен ъгъл на кривината и различни монтажни дължини. Стандартната версия е снабдена с краища във формата на тръба.

Фитинги за канални тръбопроводи

     Колена

Поради характерната праволинейна канална конструкция, колената играят второстепенна роля. Ако в извънреден случай се наложи изграждане на леко закривени канални шлюзове, то кривината се постига чрез равномерно ъглово изместване на муфите. Според настоящото ниво на техниката  в каналостроенето  са необходими колена за странични връзки и свързване на шахти с външно разположена опора, т.е. малки условни диаметри, например DN150 и DN200. Виж напорни тръби PN6- програма за други условни отвори.

Странични връзки с преминаване към други материали

 При използване на тръби с друг производител с различни външни диаметри напасването се постига с еластомерни преходни маншети. Освен това могат да се използват и затегателни маншети (фирма MUCHER, FLEX-SEAL,виж монтажни муфи) Каменинови и PVC-разклонители могат да се  ламинират директно на GRP-канални тръби.

Свързване на строежи

За свързване на GRP-тръби към зидани или бетонови строежи на разположение са специални GRP-стенни муфи.Същите могат да се произведат покрити с пясък (опесъчени), с/без анкерен пръстен, с/без тръбен  пръстен например за да се използват за свързване на резервоари на пречиствателни инсталации или като връзки на язовирни канали. Стенните муфи могат да се пасват към дебелината на стената. Директното свързване на тръбата се осъществява посредством шарнирни елементи.