Производство на стъклопластови фитинги в Русе

„Инфрабулимпекс“ ЕООД е единствената фирма в България разполагаща с технология за производство на стъклопластови фитинги за напорни и безнапорни тръбопроводи и шахти. С времето фирмата се е наложила като водещ производител със своята конкурентна цена. Краткото време за производство позволява при трудни трасета фитингите да се произвеждат по време на полагането на тръбопровода.