Обща информация

Обща информация за тръбите

     По пътя между добиването, използването и пречистването системата от тръби и шахти предпазва питейната вода от вредни влияния, а околната среда от съдържащи вредни примеси отпадни води. Тръбните системи GRP се справят с тази задача във всяко отношение. Строителят очаква при благоприятни инвестиционни разходи продължителна плътност, надеждност при експлоатация и дълъг живот. Тръбите GRP изпълняват тези изисквания и потребителят получава една тръбна система, която предпазва околната среда, но и спестява финансови ресурси. Нашите програми за доставка на напорни и канални тръби предлагат на потребителя комплектни системи от тръби, тръбни съединения и фасонни части от армиран със стъклени влакна синтетичен материал, допълнени от шахти и други малки съоражения. Благонадеждността на нашите GRP тръбни системи от хигиенна гледна точка е доказана и подлежи на постоянен надзор. Ако се изискват рентабилност, сигурност и преимущества при използването,   то нашите системи от тръби са действителна алтернатива. Нашите тръби се произвеждат по метода на навиването. Този принцип на непрекъснато безконечно изработване прави възможно производството на тръби с произволни дължини между 0.3м и 21м с условен диаметър DN300 до DN2400 и от 0.3м до 6м с условен диаметър DN100 до DN250. Забележителното на този високоякостен многослоен материал от реактивна смола, стъклени влакна и чист, набъбващ кварцов пясък са патентованите киселинноустойчиви влакна от стъкло в Е-CR качество. Както и всички останали съставни части на тръбната система и те са устойчиви срещу агресивни среди, като например биогенна сярна киселина. Успоредно с нашите GRP тръби на разполжение е и многообхватен технически сервиз. Hoy-хау, широко широкомащабна сервизна мрежа и логистика са предимства, които не би трябвало да се пренебрегват при никое строително начинание. Балансът на сметката разходи  полза се прави едва покъсно в зависимост от продължителността на експлоатация и експлоатационните разходи. Ако строителните и експлоатационните разходи са ниски, то тогава инвестициите се употребяват в полза на качеството. Предимствата на продуктите  и сервизните услуги за нашите навити GRP тръби повишават ефективността и рентабилността. Богатите на смола вътрешни и външни слоеве осигуряват гладка повърхност и плътност  на стените, темперетурна и киселинна устойчивост. Вложените уякчаващи влакна гарантират висока формоустойчивост, якост на опъване и огъване.

Показатели за ефективността са:

– Бърз монтаж поради малкото тегло и дължини на тръбата до 21м,

– Лесно, свързано с малки разходи, изпитване за плътност с въздух (DIN EN 1610),

– Дълъг живот при постоянно висок дебит,

– Малки разходи при обслужване и технически прегледи.

В широкообхватната сервизна мрежа на разположение на партньорите и потребителите са местните консултантиОсвен това нашата техническа служба оказва помощ при всички дейности, свързани с изграждането на тръбопроводи, например с CAD-работни чертежи, статични /FEM изчисления и технически основни насоки. Нашите монтьори допринасят за рентабилен и образцов краен резултат с практически сервизни услуги.

GRP тежи едва 40% от една стоманена конструкция със същата товароносимост. Този модерен лесен начин на изработване се използва в самолетостроенето, корабостроенето и автомобилостроенето

Преимущества на теглото. При тръби теглото намалява по-внушително. Поради това манипулирането на по-дълги тръби значително се подобрява. Една дълга 6м тръба, DN300 с тегло 65кг. може да се транспортира и монтира на ръка, а за дълга 18м тръба, DN1600 (3655kg) са достатъчни обичайните строителни машини.

Висока техническа безопасност GRP показва висока устойчивост на износване срещу съдържащите се в потока твърди вещества. GRP тръби запазват богатата на смола гладка и затворена външна повърхност за десетилетия. Една точка в плюс за експлоатационните разходи.

Вариращи диаметри и дължини. Малка дебелина на стената, малко тегло и голяма товароносимост са очевидните предимства на GRP-тръби. Поради това те са особено подходящи като релайнинг тръби за саниране на неплътни и не понасящи повече натоварвания канали. Flowtite метод на навиване прави възможно  напасването на външния диаметър на GRP-тръбата към вътрешния диаметър на старата и износена тръба.