Канални тръби – програма

Тръби DN100 до DN250

 Малките размери на тръбите се отличават с особено висока стабилност на формата. Поради това не е необходимо оразмеряване за различните коравини на сечението. GRP- тръби DN100 до DN250 се произвеждат с еднаква дебелина на стената за коравина на системата SN 10000 съгласно разрешително Z-42.1-317. Производството се осъществява чрез навиване върху неподвижна сърцевина. Монтажната дължина е 6м., по-малки пасовъчни дължини се изработват по заявка.

Тръби DN300 до DN2400

При големите размери, дебелината на стените се определя в зависимост от коравината насечението.Непрекъснатият метод на навиване със „странстваща“ сърцевина предлага най-добри предпоставки за едно гъвкаво производство с променлива структура на стената и дължини до 21м. В практиката преобладават монтажните дължини 6м. 12м. и 18м. Пасовъчни тръби с произволни дължини според указанията на възложителя се произвеждат от L=0,3м. нагоре. GRP канални тръби се оразмеряват и изпитват за коравина на сечението съгласно разрешително Z-42.1-317 като безнапорни тръби. Според статическите изисквания на разположение са класове на коравина SN5000 и SN10000 (други класове на коравина могат да бъдат произведени по заявка). При екстремни случаи на натоварване могат да се използват напорни тръби с по-високи класове на налягане. При използване във водозащитени зони тръбите се изпитват с 2,4 бара и се маркират в завода производител.

Тръбни съединения

REKA– муфа

REKA-муфа се използва успешно от 1952г. Като двуставна муфа за безмуфени напорни тръби. Тя е най-старото и обмислено щепселно съединение за напорни и безнапорни тръбопроводи в подземното строителство.

Еластомерните уплътнителни пръстени се задържат неподвижно в жлебовете на GRP- тяло на муфата с леко предварително налягане. Чрез малките допуски на изработка, респективно чрез фината обработка на уплътнителните повърхности се постига оптимално плътно пресоване и центриране. Дори и под товар на срязване и изместване на ъгъла (EN681 и DIN4060) REKAмуфата е надеждна и плътна, както при наклонени тръбопроводи, така и при работа със свръхналягане и вакуум. Нейната якост е доказана чрез употребата й десетилетия напред. Един дистанционен пръстен в средния жлеб на муфата опростява и ускорява монтажа и предпазва острите краища на тръбата.Дължината на муфата (к) е така определена, че аксиалните деформации от ъглово отклонение и температурно разширение да се компенсират.За монтаж и работни условия, които изискват по-големите надлъжни движения (напр. стръмни планински области, висящи тръбопроводи), на разположение са дълги муфи без дистанционен пръстен.

Монтажни муфи

Щепселни съединения, каквато еREKA муфа, изискват аксиални сили за монтаж. При монтажните муфи напротив, плътно притискане се постига с радиални сили, т.е. чрез затягане тялото  на муфата.Така се получават три особени показателя:

. Монтажът може да се извърши в тесни изкопи, през главата или фасонните части,в които е трудно да се вкарат или укрепят аксиално действащи монтажни инструменти.

. Допълнителен монтаж на фасонни части или шахти може да се осъществи чрез просто приплъзване на „отворената”муфа върху стеблото на тръбата.

. Свързването на краища на тръбата с различни външни диаметри е възможно, например в комбинация с изравнителни пръстени.

Статика на тръбите

 GRP-тръби са категоризирани статически като огъващи се и на практика трябва да се доказват удължение, деформация и стабилност.

Критерии за оразмеряване са максимално допустимата деформация (кратко време до 24h след монтаж -4%, дълго време -6%), или максимално удължение на повърхностните влакна.

За ориентация относно областите на приложение служат таблиците, които са съставени с монтажните критерии съгласно ATV-работен листATV-DVWK-A127.3; 08/2000 за пределни ситуации. По желание за всички тръби се разработват PC-статически изчисления.