Технически и икономически предимства. Приложимост на продуктитe.

Предимства на стъклопластовите тръби

GRP – тръбите са се наложили на световния пазар за изграждане на  стъклопластови тръбопроводи със следните технически и икономически предимства :

                   А. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

 • Екологично чисти продукти и отговарящи на EN1796 и EN 14364 ;
 • Технологията на производство е чрез непрекъснато филаментно навиване, което означава, че армиращата стъклена нишка се навива на точно определено място върху тръбата, като гарантира поемането на радиалните напрежения. Центрофугално летите тръби се армират с накълцани с дължина около 45мм  стъклени нишки, които се вграждат в структурата на тръбата по време на центрофугалното леене. По този начин те се разполагат хаотично (не може да се гарантира равномерно армиране). Тръбите се изпитват съгласно стандарта, който е валиден за всички стъклопластови тръби, при хидравличния тест с 2 пъти работното налягане PN, докато при центрофугално летите тръби за да се гарантира здравината им стандартът изисква да бъдат изпитани на 4 пъти работното налягане PN. Изводът е, че за изграждане на напорни тръбопроводи за предпочитане са филаментно навитите тръби.
 • Голям диапазон на диаметровата номенклатура от DN 150 до DN 3000 мм ;
 • Продуктите покриват работни налягания от 1 бар до 32 бара ;
 • Пълна комплектация с фасонни части, които могат да бъдат произведени по индивидуални проекти и стандартни такива , водещи до еднакъв живот на тръбопровода  /75г. при коефициент на сигурност 1.25/ ;
 • Производството на фасонните части се извършва в цеха на „Инфрабулимпекс“ЕООД в гр. Русе, което дава възможност за своевременната им изработка и доставка на клиентите. Това улеснява проектантите и строителите и им позволява при необходимост от корекции да ги извършват без да се притесняват от дългите срокове за доставка от внос;
 • Най-висока гладкост на вътрешния слой, водещ до най-малки хидравлични загуби в сравнение с други видове тръби;
 • Обявеният номинален диаметър DN ……… съответства на  светлия отвор на тръбите;
 • Висока антикорозионна устойчивост / рН 1,0 – рН 9,0/  за стандартно изпълнение ;
 • Допустима работна температура на флуида до 35°С за стандартно изпълнение на тръбите ;

Забележка: При рН и Т°, различни от гореуказаните,има специално изпълнение на тръбите.

 • Възможно е строителство на тръбопроводи “тръба в тръба”;
 • Възможно е рязане на части от тръбите на място на необходимата дължина ;
 • Надеждна връзка със съединители (муфа REKA) / няма заваряване/ ;
 • Много бърз и точен монтаж без необходимост от високо-квалифицирани специалисти;
 • Бърз и качествен ремонт при авариране на тръбопровода с помощта на механична връзка,  възстановяване чрез ламиниране на повреден участък или вграждане на ремонтно парче ;
 • Устойчивост на ултравиолетови лъчи, което позволява открит монтаж, включително на окачени тръбопроводи ;
 • Възможно включване под напор ;
 • Полагане в блатисти и водни терени /вкл. подвижни почви/ ;
 • Класът на тръбата позволява изграждане на канализации в льосови терени без обсадни тръби или канални елементи ;
 • Връзката позволява ъглови отклонения от 3° до 0,5°, в зависимост от диаметъра на тръбите;
 • Тръбите позволяват монтаж върху колонада /аквадукти/ ;
 • Не образуват отлагания по стените, като запазват хидравличните показатели през времето на експлоатация. Това гарантира проектния дебит;
 • Малко тегло на линеен метър, което позволява изграждане на тръбопроводи в трудно-достъпни за строителството места и монтаж ръчно или с лека механизация;
 • Тръбите са с многослойна структура и вътрешен смолен слой за антикорозионна защита.

                 И много други ……..

                  Б. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

    “FLOWTITE” печелят търгове за тръбопроводи не само с единичната цена на продуктите си, а с общата стойност на генералната сметка на обектите :

 1. При изграждане на напорните /тласкателните/ тръбопроводи, необходимата енергия на помпените станции е най-малка за GRP тръбопроводи поради ниското им хидравлично съпротивление /около 15 – 20% по-малка мощност на помпите/ ;
 2. Най-дълговечни тръби и фасонни части ;
 3. Най-бързо, най-малко трудоемко, с най-малко квалифициран персонал и с най-евтини спомагателни материали строителство ;

 / От изготвени алтернативни проекти се оказва, че цената на обектите, проектирани с GRP- тръби е с около 20% по-ниска от тази на конкуренцията./

   • Технологията позволява по дължината на надлъжния профил на тръбопровода, съобразно статичното, динамичното и външното натоварване да се изработят и доставят тръби и фасонни части, каквито са необходими. Това води до значителна икономия от ненужно преоразмеряване на тръбопроводите ;

                    В. ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРОДУКТИТЕ

        Продуктите  “FLOWTITE” са лицензирани и притежават :

    • Санитарни разрешителни № 02092/2001г. и № 06147/2002 на Министерство на Здравеопазването и Хигиенна оценка на GRP стъклопластови тръби и тръбни съединения- за допустим контакт с питейна вода;
    • Декларация на производителя за съответствие.