Референции

С П И С Ъ К

 на обектите в България, изпълнявани от ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД

със стъклопластови тръби                                    

ОБЕКТ СТРОИТЕЛ Диаметър, налягане, коравина количество, метри
1 Водоснабдяване на с. Горно Абланово, Русенска област СПЕКТЪР-ХН, гр. РУСЕ DN500; PN10; SN10000 1116
2 Проект ЯГОДА, В и К ООД – гр. Стара Загора Станилов ЕООД – гр. София DN1000; PN6; SN2500 1305
3 Канализация в гр. Мадан Конгломератстрой –          гр. Смолян DN300; PN1; SN10000 126
4 Канализационен колектор Паничище Хидрострой – Рилци DN300; PN1; SN10000 336
5 Проект Марица-Чирпан, В и К ООД – гр. Стара Загора Благоустройство-99 DN400; PN10-16; SN5000 2116
6 Водоснабдяване-напорна кула, Батин, Русенска област Строителство и възстановяване DN500; PN10; SN10000 564
7 Водоснабдяване, гр. Габрово Строителство и възстановяване DN600; PN16; SN10000 1140
8 Проект Землен-Раднево, В и К ООД – гр. Стара Загора Благоустройство-99 DN300; PN6; SN5000 2000
9 МВЕЦ „Априлци“ – напорен тръбопровод Хидрострой DN1100;DN1000 PN6; SN5000 1584
10 МВЕЦ“Давидково-1″-напорен тръбопровод Ай Пи Зет – Смолян DN1000;DN900;DN800 PN6-10; SN5000 1560
11 Дюкер на р. Арда Водно стопанство – гр. Кърджали DN600; PN1; SN10000 456
12 Външно техническо водоснабдяване ТЕЦ-Русе, Релайнинг СПЕКТЪР-ХН, гр. РУСЕ DN600; PN16; SN10000 60
13 МВЕЦ“Алеко и синове“ – напорен тръбопровод Ай Пи Зет – Смолян DN250; PN10; SN10000 600
DN400;PN1; SN2500 1968
14 Канал „Искрецки“ ХЕЛПИК ООД DN500; PN1; SN2500 6894
DN600; PN1; SN2500 1230
15 Фазерлес АД-напорен тръбопровод СПЕКТЪР-ХН, гр. РУСЕ DN200 PN10 SN10000 336
16 МВЕЦ“Давидково-1″-напорен тръбопровод Ай Пи Зет – Смолян DN900;DN800 PN6-10; SN5000 96
17 „Центриом“ ООД – София DN1100;DN1000 PN6; SN5000 48
18 МВЕЦ „Лопян“ DN700; PN6; SN5000 312
DN800; PN6; SN5000 312
19 Канал „Искрецки-2“ ХЕЛПИК ООД DN700; PN1; SN5000 3772
DN800; PN1; SN5000 2376
20 „Софийска вода“ АД – Уличен отток – ул. „Поп Богомил“ – гр. София Топлоремонтстрой АД-гр. София DN300; PN1; SN10000 138
21 Канализация „Чипровци“        В и К ООД – Русе Трансстрой-Русе ЕАД DN1100 PN1 SN5000 36
22 ПСОВ – гр. В. Преслав Монтажи – Варна DN700 PN6 SN10000 96
23 Канализация „България“         В и К ООД – Русе Трансстрой-Русе ЕАД DN1600 PN1 SN5000 36
24 Канализация-к-с „Слънчев бряг“-к-с Хелена бийч Галчев инженеринг груп АД – гр. Благоевград DN1000 PN1 SN5000 1116
25 МВЕЦ „Кашина“ Елпро-Ес – Сандански DN500; PN16; SN5000 600
26 ВС „Батин“ – В и К ООД, Русе СПЕКТЪР-ХН, гр. РУСЕ DN500; PN16; SN5000 744
27 ТЕЦ „Марица Изток 2“ Строителство и монтажи ООД – Раднево DN800; PN16; SN10000 204
28 ПСОВ – с. Ситово Манекс ООД – гр. Силистра DN2000 PN1 SN2500 12
DN700; PN10; SN5000 800
29 МВЕЦ „Влахина“ Снабдяване, заготовка и монтаж“ ООД DN700; PN16; SN5000 200
DN800; PN6; SN5000 1000
DN500; PN6; SN5000 768
30 МВЕЦ „Вотрачка“ ЕТ „Тодор Мраценков“ DN500; PN10; SN5000 768
DN500; PN6; SN5000 516
31 Канализация-к-с „Слънчев бряг“-к-с Хелена бийч Галчев инженеринг груп АД – гр. Благоевград DN1000 PN1 SN5000 240
32 МВЕЦ „Флеш“ „Строително дружество ММ“ ООД – гр. София DN700; PN6; SN5000 534
DN700; PN10; SN5000 420
ТЕЦ „Марица Изток 3“ DN150; PN16; SN10000 1473
33 пожарогасителна инсталация „Енемона“ АД DN200; PN16; SN10000 96
І етап клон Гълъбово DN250; PN16; SN10000 2144
34 Реконструкция на главен канализационен колектор – DN1000 PN1 SN10000 132
ТЕЦ Русе-Изток DN1500 PN1 SN5000 48
„ОП 3 – йонобмен-реконструк- DN200; PN1; SN10000 54
35 ция външна канализация“ “Балканфарма Разград” DN800; PN1; SN5000 2
„Балканфарма Разград“ АД АД DN1000; PN1; SN5000 12
36 „Изместване на трасе на главна деривация от язовир Студена до гр. Перник „Нови Искър-91“ ООД DN1400 PN6 SN5000 252
DN600; PN6; SN5000 360
37 МВЕЦ „Трещена“ „Монт Ел“ ООД – гр. DN600; PN10; SN5000 300
Монтана DN500; PN16; SN5000 420
DN500; PN20; SN5000 180
Изграждане на дъждопрелив-
ници,отливни канали и укреп-
38 ване на довеждащ колектор „Транстрой-Русе“ АД DN1600 PN1 SN5000 36
към канална помпена
станция „КЕЯ“, гр. Русе
39 МВЕЦ „Кашина-2“ Елпро-Ес – Сандански DN500; PN6; SN5000 1308
DN400; PN10; SN5000 972
„В и К“ ООД – гр. Силистра
Рекострукция на напорен
40 водопровод от БПС „Раней“ -1 „В и К“ ООД – гр. Силистра DN500; PN16; SN5000 204
към облекчителна шахта-
І-ви етап
41 МВЕЦ“Давидково-2″-
напорен тръбопровод Ай Пи Зет – Смолян DN1200 PN6 SN5000 72
Тръбопроводи към ПСОВ DN1000 PN1 SN10000 30
42 Слънчев бряг – Равда и „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN800 PN1 SN10000 78
отвеждащ колектор DN800 PN1 SN5000 210
DN250 PN1 SN10000 2040
DN300 PN1 SN2500 750
DN500 PN1 SN2500 2880
43 Канал „Сребърна-Гински“ ХЕЛПИК ООД DN600 PN1 SN2500 1758
DN700 PN1 SN5000 5274
DN800 PN1 SN5000 3690
DN1100 PN1 SN5000 5736
44 Довеждащ колектор до
ПСОВ Царево „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN600 PN1 SN5000 144
Изграждане на дъждопрелив-
ници,отливни канали и укреп-
45 ване на довеждащ колектор „Транстрой-Русе“ АД DN1600 PN1 SN5000 156
към канална помпена DN1200 PN1 SN5000 360
станция „КЕЯ“, гр. Русе
DN900 PN6 SN5000 660
46 МВЕЦ „Черна Места“ Руен Холдинг АД DN900 PN10 SN5000 480
DN800 PN10 SN5000 426
DN800 PN16 SN5000 714
DN900 PN6 SN5000 462
47 МВЕЦ „Бяла Места“ Руен Холдинг АД DN900 PN10 SN5000 1206
DN800 PN10 SN5000 48
DN800 PN16 SN5000 1620
DN2200 PN6 SN5000 1884
48 МВЕЦ „Лозята“ DN2000 PN6 SN5000 884
DN2000 PN10 SN5000 1000
ТЕЦ „Марица Изток-3“ – DN150; PN16; SN10000 432
49 пожарогасителна инсталация- „Енемона“ АД DN200; PN16; SN10000 264
ІІ етап клон Гълъбово DN250; PN16; SN10000 300
Многофункционален търговско
50 развлекателен център-външни „Каналстрой Инженеринг“ DN200; PN1; SN10000 12
канализационни връзки,София ООД – София DN300; PN1; SN10000 24
DN700 PN6 SN5000 12
51 МВЕЦ „Водемил“ ЕТ „Ст. Йоргов“ DN600 PN6 SN5000 870
DN600 PN10 SN5000 582
DN600 PN16 SN5000 276
DN800 PN6 SN5000 384
52 МВЕЦ „Лира“ DN800 PN10 SN5000 384
DN800 PN16 SN5000 360
„В и К“ ООД – гр. Силистра
53 Рекострукция на напорен „В и К“ ООД – гр. Силистра DN500; PN16; SN5000 216
водопровод
54 МВЕЦ „Лозята“ DN2400 PN6 SN5000 80
55 Довеждащ колектор до
ПСОВ гр. Пазарджик „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN1300 PN6 SN5000 24
56 Отвеждащ колектор до DN1300 PN6 SN5000 1998
ПСОВ гр. Пазарджик „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN900 PN10 SN10000 192
57 ПСОВ гр. Пазарджик „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN1500 PN1 SN10000 192
DN1200 PN1 SN10000 192
„В и К“ ООД – гр. Силистра
58 Рекострукция на напорен „В и К“ ООД – гр. Силистра DN500; PN16; SN5000 192
водопровод
59 МВЕЦ „Зора“ DN1400 PN6 SN5000 894
DN500 PN1 SN5000 36
DN600 PN1 SN5000 200
60 Канализация в Русенски „РОАН-90“ ООД, гр. Русе DN1000 PN1 SN5000 36
индустриален парк DN1400 PN1 SN5000 74
DN1600 PN1 SN5000 722
DN1800 PN1 SN5000 396
„В и К“ ООД – гр. Силистра
61 Рекострукция на напорен „В и К“ ООД – гр. Силистра DN500; PN16; SN5000 216
водопровод
DN500; PN6; SN5000 648
62 МВЕЦ „Манастирска“ DN500; PN10; SN5000 684
DN450; PN6; SN5000 720
DN450; PN10; SN5000 624
63 Довеждащ колектор до DN1300; PN1; SN5000 636
ПСОВ гр. Пазарджик „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN700 PN10 SN10000 348
64 Довеждащ колектор до 636
ПСОВ гр. Пазарджик „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN1000 PN1 SN5000 216
Изместване на водопровод
65 от РШ“Раднево“ до ТЕЦ-2 в р-на ИМСТИ ЕООД, Ямбол DN400 PN10 SN5000 3202
на микроязовир „Пет могили“ DN150 PN10 SN10000 9
„В и К“ ООД – гр. Силистра
66 Рекострукция на напорен „В и К“ ООД – гр. Силистра DN500; PN16; SN5000 288
водопровод
DN1200;PN6;SN5000 1104
67 МВЕЦ „Драговищица“ DN1300;PN6;SN5000 1116
DN1400;PN6;SN5000 1116
DN2000;PN6;SN5000 48
68 Канал Русе DN1000;PN6;SN5000 48
DN600;PN6;SN5000 48
DN500;PN6;SN5000 48
DN600;PN6;SN5000 348
DN600;PN10;SN5000 156
DN600;PN16;SN5000 528
DN600;PN20;SN5000 186
69 МВЕЦ „Енерджи-Говедарци“ DN800;PN6;SN5000 420
DN800;PN10;SN5000 384
DN800;PN16;SN5000 832
DN800;PN20;SN5000 192
DN1200;PN6;SN5000 972
DN1100;PN6;SN5000 942
70 МВЕЦ „ДЖЕРМАН“ DN900;PN6;SN5000 1091
DN900;PN10;SN5000 901
DN900;PN16;SN5000 648
DN900;PN20;SN5000 231
71 ТЕЦ „Марица Изток 3“ АКВАТОНИ ЕООД – Ямбол DN500 PN10 SN5000 42
DN400 PN10 SN5000 120
72 ТЕЦ „Марица Изток 3“ ЕНЕМОНА АД,
клон Гълъбово DN150 PN1 SN10000 135
73 НП средна тунджа – подобект ЕТ“Арканстрой – Бейко DN500 PN10 SN5000 657
НП Тополчане – участък – Узунов“ – гр. Габрово DN700 PN10 SN5000 197
с.Калояново -с.Жельо войвода
74 ПСОВ гр. Монтана НИР България ООД – DN500 PN1 SN10000 120
гр. Бургас DN600 PN1 SN10000 60
DN700 PN1 SN10000 204
DN800 PN1 SN10000 60
DN900 PN1 SN10000 48
DN1200 PN1 SN10000 68
75 Канализация на гр. Каварна Крам комплекс инженеринг
ЕООД, гр. София DN1400 PN1 SN10000 224
76 Изграждане на съществуващ
колектор ф600 до ляв суходол- DN1400 PN1 SN10000 180
ски колектор и корекция на р. Крам комплекс инженеринг DN900 PN1 SN10000 114
Суходолска – І-ви етап по ЕООД, гр. София DN800 PN1 SN10000 204
ул. Люлинска, гр. София
77 Канализация на с. Костиево,
общ. Марица, обл. Пловдив, Водстрой-Пловдив АД, DN1600 PN1 SN5000 1218
подобект: „Главен колектор Пловдив
извън регулация“ DN150 PN1 SN10000 18
78 ТЕЦ „Марица Изток 3“ – Енел Марица Изток 3 АД DN200 PN1 SN10000 18
пожарогасителна инсталация DN250 PN1 SN10000 18
79 Напоителна система Стралджа ИМСТИ ЕООД, Ямбол DN1400 PN1 SN5000 357
80 ПСОВ ХАСКОВО „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN1200 PN1 SN5000 2145
DN1500 PN1 SN5000 734
81 НП с.Добри дол,общ.Първомай ЕКО ГЛОБЪЛ ООД
гр. Нова Загора DN500 PN10 SN5000 276
82 ПСОВ ХАСКОВО „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN1500 PN1 SN5000 30
DN1400 PN1 SN5000 15
DN1200 PN1 SN5000 144
DN1000 PN1 SN5000 256
DN800 PN1 SN10000 36
DN800 PN6 SN5000 180
DN700 PN1 SN5000 192
DN600 PN1 SN5000 156
DN500 PN1 SN5000 160
83 ТЕЦ Марица Изток 3 ЕНЕМОНА АД, DN150 PN1 SN10000 30
клон Гълъбово DN250 PN1 SN10000 30
84 Крайбрежен колектор за „Инфрабулимпекс“ ЕООД DN1800PN1SN10000 903
ПСОВ-Русе, ЛОТ 2 DN1400PN1SN10000 30
DN1000PN1SN10000 30
Общо тръби: 116818
С П И С Ъ К
 на произведените стъклопластови резервоари от ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД 
Наименование Клиент Обем Брой
1 Резервоар за питейна вода Комфорт – Варна 15 куб.м. 7
2 Резервоар за питейна вода ГБС Варна АД 17 куб.м. 4
3 Резервоар за питейна вода ЕТ“Глобал-Билд-Д.Димов“ 54 куб.м. 2
4 Резервоар за питейна вода ЕКИП ООД – Варна 15 куб.м. 6
5 Резервоар за питейна вода Галчев Инженеринг Груп – 15 куб.м. 4
Благоевград
6 Резервоар за питейна вода АСТРЕЯ 2006 25 куб.м. 1
7 Резервоар за питейна вода Комфорт – Варна 30 куб.м. 1
8 Резервоар за питейна вода ГБС Варна АД 15 куб.м. 5
9 Резервоар за питейна вода ГЕРМАНЕА ООД 110 куб.м. 2
10 Резервоар за вода ИНТИС ООД 33 куб.м. 1
11 Резервоар за вода ИНТИС ООД 39 куб.м. 1
12 Резервоар за вода ИНТИС ООД 51 куб.м. 1
13 Резервоар за питейна вода ДАР-55 ЕООД 30 куб.м. 3
СПИСЪК
 на произведените стъклопластови понтони от ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД 
Наименование Клиент Размери Брой
1 Несамоходен плаващ Изпълнителна Агенция по
понтон НПП-600 Рибарство и Аквакултури 7,6м х 5,0м 4
2 Плаваща понтонна Национален Институт по
измерителна площадка Метеорология и
за изпарение Хидрология 3,0м х 2,0м 1
3 Понтон оборудван за „ТЕЦ Свилоза“ АД 7,0м х 4,0м 1
приставане на кораб
СПИСЪК
 на произведените Локални ПСОВ от ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД 
Наименование Клиент Брой
1 Локална ПСОВ „Балканфарма Троян“ АД 1
СПИСЪК
 на произведените Черпателни кладенци от ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД 
Наименование Клиент Брой
1 Черпателен кладенец „ДАР-55“ ЕООД 1